Výstupní prohlídka.  

Na konci pobytu je výstupní prohlídku u lékaře.

V sanatoriu lékař vypíše provedené léčby,výsledky,zda došlo k zlepšení nebo zhoršení stavu,měření tlaku a vypíše všeobecná doporučení.

Všechny shora uvedené dokumenty řádně vystaví ,aby se mohly předat ošetřujícímu lékaři.